جلسه شورای اداری شهرستان ارومیه

جلسه شورای اداری شهرستان صبح امروز سه شنبه 8 مرداد با حضور فرماندار ارومیه، معاونین فرماندار، بخشداران و روسای ادارات شهرستان در خانه جوان برگزار شد.