افتتاح گلخانه هیدروپونیک و آیین تجلیل از نمونه های بخش کشاورزی

گلخانه هیدروپونیک با ظرفیت 420 تن محصولات جالیزی در سال با حضور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، استاندار آذربایجان غربی و فرماندار ارومیه امروز شنبه 19 بهمن افتتاح و آیین تجلیل از نمونه های بخش کشاورزی برگزار شد.