جلسه هماهنگی ستاد ساماندهی مشارکتهای مومنانه شهرستان ارومیه

جلسه هماهنگی ستاد ساماندهی مشارکتهای مومنانه شهرستان صبح امروز شنبه 6 اردیبهشت با حضور فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.