سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به ارومیه

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان امروز شنبه 15 مرداد به ارومیه سفر کرد.