جلسه هماهنگی برای صدور مجوز برداشت مصالح از مسیل ها

جلسه هماهنگی برای صدور مجوز برداشت مصالح از مسیل های همجوار روستاها، صبح امروز یکشنبه 14 مهر با حضور معاون هماهنگی و امور عمرانی فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.