جلسه هماهنگی ساماندهی مشاغل مزاحم شهری ارومیه

جلسه هماهنگی ساماندهی مشاغل مزاحم شهری ظهر امروز دوشنبه 17 شهریور با حضور فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.