جلسه هماهنگی راه اندازی زیرگذر جاده سرو

جلسه هماهنگی راه اندازی زیرگذر جاده سرو صبح امروز پنجشنبه 27 شهریور با حضور معاون هماهنگی و امور عمرانی فرماندار ارومیه برگزار شد.