جلسه هماهنگی روند بازگشایی مدارس شهرستان ارومیه

جلسه هماهنگی روند بازگشایی مدارس صبح امروز پنجشنبه 13 شهریور با حضور فرماندار ارومیه، معاونین فرماندار و بخشداران شهرستان و روسای آموزش و پرورش ناحیه 1 و 2 در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.