جلسه همفکری بررسی مشکلات بازگشایی مدارس شهرستان ارومیه

جلسه همفکری بررسی مشکلات بازگشایی مدارس شهرستان و رعایت پروتکل های بهداشتی صبح امروز چهارشنبه 2 مهر با حضور فرماندار ارومیه، روسای آموزش و پرورش، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و برخی از مدیران آموزش و پرورش در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.