جلسه هماهنگی جشنواره نشان محبت

جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره نشان محبت در شهرستان صبح یکشنبه 25 آذر با حضور فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.