جلسه فرماندار ارومیه با مدیران فرهنگسراهای شهرداری ها

جلسه هماهنگی فرماندار ارومیه با مدیران فرهنگسراهای شهرداری ها، ظهر امروز چهارشنبه 25 تیر در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.