جلسه کمیسیون فرعی امنیت کارگری شهرستان ارومیه

جلسه کمیسیون فرعی امنیت کارگری شهرستان صبح امروز دوشنبه 13 مرداد با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.