حضور فرماندار ارومیه در چند بیمارستان جهت دیدار با پرستاران

فرماندار ارومیه با همراهی معاون برنامه ریزی و توسعه و مشاور بانوان فرمانداری، جهت تبریک روز پرستار در چند بیمارستان ارومیه حضور یافتند. به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، علیرضا ملامحمدی زاده با حضور در بیش از 10 بیمارستان ارومیه، با تقدیم گل و شیرینی، این روز را به پرستاران این بیمارستان ها تبریک گفت.