برگزاری جلسه توسعه پایدار روستایی در بخش انزل

جلسه توسعه پایدار روستایی جهت بررسی مشکلات و کمک به محرومیت زدایی در بخش انزل صبح امروز جمعه 12 دی با حضور فرماندار و نمایندگان ارومیه و تبریز در مجلس و جمعی از مدیران استان و شهرستان در خانه جوان ارومیه برگزار شد.