جلسه بررسی و هماهنگی توزیع بسته های معیشتی در شهرستان ارومیه

جلسه بررسی و هماهنگی توزیع بسته های معیشتی در شهرستان صبح امروز شنبه 15 شهریور با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.