برگزاری جلسه هماهنگی با دفاتر پلیس+10 شهرستان

جلسه هماهنگی با دفاتر پلیس+10 شهرستان جهت رسیدگی به مشکلات یارانه ای مردم، صبح سه شنبه 25 دی با حضور معاون هماهنگی و امور عمرانی فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.