برگزاری جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان ارومیه

جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان صبح امروز چهارشنبه 24 بهمن با حضور فرماندار ارومیه در سالن جلسات بخشداری نازلو برگزار شد.