جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان ارومیه

جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان صبح امروز یکشنبه 30 شهریور با حضور فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرهنگسرای جوان برگزار شد.