جلسه همفکری فرماندار ارومیه با دبیران دهستان های بخش مرکزی

جلسه همفکری فرماندار ارومیه با دبیران دهستان های بخش مرکزی درخصوص رسیدگی به مسائل عمده روستاهای این بخش صبح امروز شنبه 11 مرداد در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.