برگزاری جلسه ستاد بازآفرینی شهری پایدار شهرستان ارومیه

جلسه ستاد بازآفرینی شهری پایدار شهرستان صبح امروز شنبه 4 اسفند با حضور فرماندار ارومیه و معاون هماهنگی و امور عمرانی فرماندار در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.