موج سوم شیوع کرونا را جدی بگیریم

گزارش ها از آغاز موج سوم شیوع ویروس کرونا در سطح کشور حکایت دارد.