افتتاح پروژه های حوزه گازرسانی شهرستان ارومیه

آغاز عملیات گازرسانی به 36 روستای نوار مرزی شهرستان و بهره برداری از مرکز مکانیزه امداد شرکت گاز عصر امروز چهارشنبه 16 بهمن با حضور استاندار آذربایجان غربی و فرماندار ارومیه انجام شد.