بازدید معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور از موسسات خیریه ارومیه

معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور با همراهی فرماندار ارومیه صبح امروز پنجشنبه 23 مرداد از موسسات خیریه این شهرستان بازدید کرد.