جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان ارومیه

جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان صبح امروز چهارشنبه 16 بهمن با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.