برگزاری جلسه پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان

جلسه پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان صبح امروز یکشنبه 30 دی در سالن جلسات فرمانداری ارومیه برگزار شد.