جلسه هماهنگی فرماندار ارومیه با اعضای موسسه امیدواران منتظر (عج)

جلسه هماهنگی فرماندار ارومیه با اعضای موسسه امیدواران منتظر (عج) ظهر امروز سه شنبه 24 تیر در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.