جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان ارومیه

جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان، صبح امروز پنجشنبه 18 مهر با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.