تجلیل از ورزشکاران برتر ارومیه

از ورزشکاران برتر و دست اندرکاران موفق در اولین المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور با حضور فرماندار ارومیه در فرهنگسرای جوان ارومیه تجلیل شد.