جلسه ساماندهی کشتار دام نذری عید سعید قربان در شهرستان ارومیه

جلسه ساماندهی کشتار دام نذری عید سعید قربان در شهرستان صبح امروز سه شنبه 7 مرداد با حضور معاون هماهنگی و امور عمرانی فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.