معارفه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ارومیه

مراسم معارفه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ارومیه ظهر امروز پنجشنبه 7 شهریور در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.