جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان ارومیه

جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان صبح امروز چهارشنبه 15 مرداد با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.