جلسه هماهنگی طرح جمع آوری معتادین متجاهر

جلسه هماهنگی طرح جمع آوری معتادین متجاهر از سطح شهر ارومیه صبح امروز پنجشنبه 18 بهمن در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.