جلسه فرماندار ارومیه با برخی از مدیران مدارس غیردولتی

جلسه فرماندار ارومیه با برخی از مدیران مدارس غیردولتی در ارتباط با حمایت از سفیران سلامت مردمی ظهر امروز چهارشنبه 8 مرداد در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.