جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران

جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان عصر امروز یکشنبه 9 آذر با حضور فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.