برگزاری جلسه ستاد آنفلوانزای فوق حاد طیور شهرستان ارومیه

جلسه ستاد آنفلوانزای فوق حاد طیور شهرستان صبح سه شنبه 4 آذر با حضور معاون هماهنگی و امور عمرانی فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، این جلسه به منظور هماهنگی و تبادل نظر جهت آمادگی و پیشگیری از شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد طیور تشکیل شده بود.