جلسه کارگروه مشاغل مزاحم شهری

جلسه کارگروه مشاغل مزاحم شهری شهرستان صبح امروز یکشنبه 6 مرداد با حضور معاون هماهنگی و امور عمرانی فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.