جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان ارومیه

جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان، صبح امروز سه شنبه 8 بهمن با حضور فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.