جلسه هماهنگی فرماندار ارومیه با دفاتر تسهیل گری

جلسه هماهنگی و رسیدگی به مشکلات دفاتر تسهیل گری شهرستان صبح امروز سه شنبه 24 تیر با حضور فرماندار ارومیه و معاونین فرماندار در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.