نشست بایدها و نبایدهای انتخابات ویژه کانونهای تبلیغاتی

نشست تخصصی بایدها و نبایدهای انتخابات ویژه کانونهای آگهی و تبلیغاتی شهرستان صبح امروز یکشنبه 20 بهمن با حضور فرماندار ارومیه برگزار شد.