جلسه هماهنگی اجرای طرح ملی ساماندهی مشارکت های مردمی در مقابله با کرونا

جلسه هماهنگی اجرای طرح ملی ساماندهی مشارکت های مردمی در مقابله با ویروس کرونا صبح امروز یکشنبه 31 فروردین با حضور فرماندار ارومیه برگزار شد.