جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان ارومیه

جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان صبح امروز دوشنبه 20 آبان با حضور معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی و هماهنگی و امور عمرانی فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.