جلسه کمیته ساماندهی سامانه جامع مدیریت انبارها و مراکز نگهداری کالا

جلسه کمیته ساماندهی سامانه جامع مدیریت انبارها و مراکز نگهداری کالا صبح امروز یکشنبه 9 تیر با حضور فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.