جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان ارومیه

جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان صبح امروز چهارشنبه 29 آبان با حضور فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.