برگزاری جلسه ساماندهی نمایشگاههای خودرویی سطح شهر ارومیه

جلسه ساماندهی نمایشگاههای خودرویی سطح شهر صبح امروز شنبه 30 شهریور با حضور معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی و هماهنگی و امور عمرانی فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.