حضور والی حکاری و هیئت همراه در ارومیه

والی حکاری و هیئت همراه امروز سه شنبه 27 فروردین میهمان فرماندار و شهرستان ارومیه بودند.