جلسه کمیته پشتیبانی ستاد کرونای شهرستان ارومیه

جلسه کمیته پشتیبانی ستاد کرونای شهرستان صبح امروز شنبه 28 تیر با حضور معاون هماهنگی و امور عمرانی فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.