جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان ارومیه

جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان صبح امروز چهارشنبه 12 تیر با حضور فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.