جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان ارومیه

جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان صبح امروز پنجشنبه 24 بهمن با حضور فرماندار ارومیه برگزار شد.