افتتاح و کلنگ زنی 209 پروژه عمرانی، اقتصادی و تولیدی بخش کشاورزی

209 پروژه عمرانی، اقتصادی و تولیدی بخش کشاورزی استان با حضور استاندار آذربایجان غربی و فرماندار ارومیه افتتاح و کلنگ زنی شد.