برگزاری جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان ارومیه

جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان صبح امروز دوشنبه 30 اردیبهشت با حضور معاون هماهنگی و امور عمرانی فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.